Ed van Wijngaarden

Economy 2.0

Gepubliceerd op 04-03-2015

2015-03-04

Netwerken en business opbouwen: The Power of Sharing

betekenis & definitie

Werken vanuit een gunningsprincipe. Kennen is gunnen. In de hedendaagse economie gaat het hier om: samen werken en elkaar wat gunnen.

Op zich niet heel raar, als je weet wat je aan elkaar hebt, je ook tot zaken kan komen. Het gunningsprincipe is op zich niet nieuw, maar werkt het repeterend zodra je er direct aan wilt verdienen? Traditioneel werkt dit niet altijd even goed. Voor je gevoel gaat het toch wringen. Is er echt sprake van een WIN-WIN situatie?

Netwerken (is net werken) kan hier een positieve bijdrage in leveren. Waarom? Omdat je eerst moet beginnen met elkaar te leren kennen (breng en haalplicht). Nieuwjaarsborrels worden druk bezocht, en dan?? Dan ben je er geweest, en ga je weer over tot de dagelijkse routine. En ken je elkaar dan echt?

Netwerken moet worden gefaciliteerd door een groep ondernemers die complementair en gelijkgestemd zijn, waardoor er een podium voor andere ondernemers kan worden geboden om hierbij aan te haken (olievlek). Op dit podium kan men zich dan presenteren aan andere ondernemers, waarbij een wisselwerking ontstaat in kennisoverdracht. Dit podium wordt periodiek (paar keer per maand op een vaste dag in de week) beschikbaar gesteld om zaken te presenteren.

Deelname dient laagdrempelig te worden gehouden, maar wel met voldoende kwaliteit en leerstof om vooral belangstelling te houden. Deelnemers worden hierdoor ambassadeur van het evenement en vergroot de kracht van het concept. Dat is The Power of Sharing.