Duurzaam

Begrippen Rijksoverheid duurzaam bouwen en verbouw

Gepubliceerd op 21-12-2016

2016-12-21

Nationaal Bestuursakkoord Water

betekenis & definitie

In de zomer van 2003 zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water door Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen afspraken gemaakt over de aanpak van teveel water (veiligheid en wateroverlast), te weinig water (watertekort,verdroging en verzilting), vervuild water (waterkwaliteit en sanering vervuilde waterbodems) en ecologisch te arm water.