Duurzaam

Begrippen Rijksoverheid duurzaam bouwen en verbouw

Gepubliceerd op 21-12-2016

2016-12-21

Milieu-effectrapportage (MER)

betekenis & definitie

In een Milieu-effectrapportage (MER) komen de milieugevolgen - gevolgen qua geluid, lucht en verkeer, maar ook voor natuur en landschap - van de realisatie van een ruimtelijk plan aan bod.

Een MER wordt gebruikt bij activiteiten diemogelijk belangrijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Een MER is verplicht bij de bouw van onder andere olieraffinaderijen, kerncentrales, chemische installaties en de aanleg vanauto(snel)wegen, spoorwegen, vliegvelden, pijpleidingen voor gas of olie en(stuw)dammen. Een MER kan in samenhang met een GES worden gebruikt.