Duurzaam

Begrippen Rijksoverheid duurzaam bouwen en verbouw

Gepubliceerd op 21-12-2016

2016-12-21

Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR)

betekenis & definitie

Het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) wordt in beleidsstukken gedefinieerd als: "De op basis van wetenschappelijke gegevens afgeleide norm voor een stof die aangeeft bij welke concentratie voor ecosystemen geen nadelig te waarderen effecten te verwachten is en tevens voor de mens geen nadelig te waarderen effect te verwachten is."

Het begrip Maximaal Toelaatbaar Risico wordt gebruikt om bijvoorbeeld aan te geven hoeveel van een bepaalde toxische (giftige) of schadelijke stof in oppervlaktewater mag voorkomen om niet een ontoelaatbaar gezondheidsrisico te lopen of negatief effect op het milieu te creëren.