Duurzaam

Begrippen Rijksoverheid duurzaam bouwen en verbouw

Gepubliceerd op 21-12-2016

2016-12-21

Ketenbeheer

betekenis & definitie

Het ketenbeheer richt zich op de kringloop van grondstoffen voor het bouwen.

De volgende handelingen vallen onder ketenbeheer:

• kringlopen van grondstoffengebruik zoveel mogelijk te sluiten door vermindering van het gebruik van eindige stoffen, gebruik van vernieuwbare grondstoffen en gebruik van secundaire grondstoffen;

• beperken van de afvalstromen door vermindering van het afvalvolume, scheiden van afvalstromen en hergebruik van bouw- en sloopafval;

• verminderen van rest-emissies bij de materiaalproductie en het bouwproces.