Duurzaam

Begrippen Rijksoverheid duurzaam bouwen en verbouw

Gepubliceerd op 21-12-2016

2016-12-21

DCBA-methode

betekenis & definitie

De DCBA- of viervarianten-methode deelt milieumaatregelen in vier verschillende niveaus in, oplopend in milieuvriendelijkheid. Niveau D: er is er geen aandacht is voor milieu Niveau C: er is aandacht voor milieu Niveau B: milieuschade beperken Niveau A: maximale duurzaamheid.

De letters DCBA staan voor: De gebruikelijke bouwpraktijk, Correctie milieuschade, Beperken milieuschade en Autonome situatie met minimale milieuschade. Met de DCBA-methode zijn diverse instrumenten ontwikkeld, zowel voor de woning-, utiliteits- als stedenbouw. Er zijn anno 2009 DCBA-schema's voorhanden om bij de start van een project de ambities voor duurzaamheid te bespreken en vast te stellen. Voor de vervolgfasen zijn digitale DCBA-checklisten voor woning- en utiliteitsbouw beschikbaar. Deze zijn op besteksniveau uitgewerkt en prestatiegericht. Combinatie van het werken met DCBA-schema's en andere instrumenten zoals GPR of GreenCalc+ is goed mogelijk.