Duurzaam

Begrippen Rijksoverheid duurzaam bouwen en verbouw

Gepubliceerd op 21-12-2016

2016-12-21

Broeikasgassen

betekenis & definitie

Broeikasgassen zijn gassen die een belangrijke bijdrage leveren aan het broeikaseffect: het (overmatig) vasthouden van zonnewarmte rond de aarde. Deze zogeheten broeikasgassen zorgen ervoor dat er mogelijkerwijs een klimaatverandering optreedt. De belangrijkste broeikasgassen zijn kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en stikstofoxide/lachgas (N2O).