Redactie Ensie

Duurzaam vastgoed begrippen omschreven

Gepubliceerd op 22-03-2016

2016-03-22

ESCo

betekenis & definitie

Een ESCo, oftewel een Energy Service Company, is een bedrijf dat gespecialiseerd is om mogelijkheden voor energiebesparing en verduurzaming van deze energie in kaart te brengen en eventueel te realiseren. ESCo’s spitsen zich hieromtrent voornamelijk toe op bedrijfspanden.

ESCo’s worden ingehuurd door bedrijven om een inschatting te maken van het energieverbruik van bedrijfspanden. ESCo’s hebben zeer veel kennis over de mogelijkheden om energie te besparen en het tegelijkertijd te verduurzamen. In de praktijk is er geen vaste vorm voor een ESCo, er wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten. De precieze invulling van de werkzaamheden van een ESCo zal onder andere afhangen van het type gebouw, de werkzaamheden die er worden verricht en de wensen van de eigenaar van het pand.

Men maakt grofweg een onderscheid tussen vier verschillende soorten ESCo’s, namelijk ESCo light, product-ESCo, installatie-ESCo en gebouw-ESCo. ESCo light richt zich met name op het in kaart brengen van de huidige installaties en het energieverbruik. Op basis hiervan kan een plan worden opgesteld om energie te besparen. Product-ESCo wordt voornamelijk gebruikt om één specifiek onderdeel van het energiegebruik zuiniger te maken, bijvoorbeeld het licht of de verwarming. Installatie ESCo richt zich op volledige installaties van een gebouw en is hiermee uitgebreider dan product-ESCo. Ten slotte wordt de meest uitgebreide inschatting gemaakt door gebouw-ESCo’s. Hierbij worden niet alleen diverse onderdelen van het energieverbruik alsmede de gehele installaties bekeken, maar ook het gehele gebouw en de isolatie hiervan.