Redactie Ensie

Duurzaam vastgoed begrippen omschreven

Gepubliceerd op 22-03-2016

2016-03-22

Duurzaam vastgoed

betekenis & definitie

Met duurzaam vastgoed worden onroerende goederen bedoelt, zoals huizen of kantoorpanden, die zodanig zijn ontworpen dat ze zo duurzaam mogelijk omgaan met energie en warmte. Daarnaast is duurzaam vastgoed in veel gevallen in staat om zelf energie op te wekken.

Steeds meer nieuwe woningen worden gebouwd volgens het zogenaamde idee van duurzaam vastgoed. Hierbij staat centraal dat de hele bouw van een pand in het teken moet staan van zo efficiënt mogelijk gebruik van energie en materiaal. In Nederland heeft de overheid vijf criteria opgesteld waaraan onroerende goederen moeten voldoen voordat men het duurzaam vastgoed mag noemen. Onroerende goederen moeten gebouwd zijn volgens de criteria energiezuinigheid, materiaaltoepassing, gezondheid in gebouwen, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Op elk van deze kenmerken kan een woning, kantoorpand of ander onroerend goed een bepaalde waarde hebben.

De criteria energiezuinigheid, materiaaltoepassing en gebruikskwaliteit zijn indicatoren die veelal voorkomen in vrijwel alle duurzaamheidsprojecten. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de isolatie van een gebouw. Men kijkt hierbij naar de mate waarin de isolatie warmte vasthoud en of hier gebruik is gemaakt van recyclebare materialen. Met het criteria gezondheid in gebouwen wordt gekeken in hoeverre er sprake is van een prettig binnenmilieu, oftewel een goede luchtkwaliteit, voldoende licht en verwarming. De toekomstwaarde wordt gekoppeld aan de mate waarin een pand voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt. In geval van een bedrijfspand is er een risico dat het door faillissement leeg komt te staan, een hoge toekomstwaarde houdt in dat het pand ook voor een ander doeleinde kan worden gebruikt, waardoor het niet leeg komt te staan.