Redactie Ensie

Duurzaam beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-02-2016

2016-02-08

Sociaal-ethisch beleggen

betekenis & definitie

Sociaal-ethisch beleggen is het investeren in projecten die plaats vinden in ontwikkelingslanden of achtergestelde gebieden. Dit soort projecten richten zich bijvoorbeeld op de economische en culturele ontwikkeling of de werkgelegenheid in een aangewezen gebied.

Wanneer men spreekt over beleggingen en investeringen heeft men het vaak over de potentiële winst die men kan behalen. Bij sociaal-ethisch beleggen is de winst van investeringen van secundair belang, hierbij gaat het om investeringen die zich richten op de ontwikkeling in ontwikkelingslanden of achtergesteld gebieden. Hierdoor worden sociaal-ethische beleggingen dan ook gezien als duurzame beleggingen. Hoewel de beweegredenen van sociaal-ethisch beleggen doorgaans dus niet direct te maken hebben met het behalen van winst, kan het voor investeerders op andere manieren aantrekkelijk zijn. In Nederland kreeg men voorheen bij sociaal-ethische beleggingen een belastingvoordeel. Dit belastingvoordeel is in 2013 echter afgeschaft en geldt nu alleen nog maar voor groen beleggen.

In het geval men besluit om sociaal-ethisch te gaan beleggen, investeert men vaak in projecten die ver van huis liggen. In veel gebieden in de wereld hebben kleine ondernemers en andere particulieren moeite om het hoofd boven water te houden. Sociaal-ethische beleggingsfondsen investeren in deze kleine ondernemingen, zodat men een kans krijgt om te slagen en om de lokale economie een zetje te geven. Ook worden sociaal-ethische investeringen veelal gebruikt om scholen, bibliotheken of andere instellingen met een sociaal-culturele waarde te bouwen. In Nederland zijn er drie fondsen die volgens de normen gelden als sociaal-ethische beleggingsfondsen. Dit is het ASN-NOVIB Microkredietfonds, het Oikocredit Nederland Fonds en het Triodos Fair Share Fund. Van deze drie beleggingsfondsen is vastgesteld dat het belegde geld wordt gebruikt voor investeringen met een sociaal-ethisch doel.