Redactie Ensie

Duurzaam beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-02-2016

2016-02-08

Duurzaam beleggen

betekenis & definitie

Duurzaam beleggen is een vorm van beleggen waarbij men niet alleen oog heeft voor winst, maar ook let op de gevolgen voor mens en milieu. In principe wordt bij duurzaam beleggen geld geïnvesteerd in bedrijven of organisaties die zijn uitgekozen op basis van hun verdiensten voor de maatschappij.

In de bankenwereld zijn beleggingen aan de orde van de dag. Veel banken hebben als doel om met deze beleggingen winst te halen uit het kapitaal waartoe ze beschikking hebben. Tegenwoordig zijn er banken die aangeven niet alleen te kijken naar de winst die een belegging kan opleveren, maar ook naar de gevolgen van die belegging voor de mens en zijn leefomgeving. Dit noemt men duurzaam beleggen. In Nederland profileren de ASN en Triodos bank zich als banken waar men duurzaam kan beleggen.

Net als alle investeerders, moeten ook banken die duurzaam beleggen een keuze maken uit verschillende bedrijven of organisaties. Met betrekking tot duurzaam beleggen kan dit op twee manieren, namelijk een negatieve en een positieve aanpak. Bij een negatieve aanpak worden bedrijven uit een bepaalde branche uitgesloten. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan bedrijven uit de tabak- of wapenindustrie. Deze sectoren worden over het algemeen beschouwd als sectoren die niets toevoegen aan de mens of het milieu, maar juist schade hieraan brengen. Daarnaast kan men voor een positieve benadering kiezen. In dat geval worden bedrijven geselecteerd die duidelijk hoog scoren op bijvoorbeeld milieu bewust ondernemen. Zodoende ontstaat een selectie waarvan men weet dat het past in de gedachte van duurzaam beleggen.

Er zijn tot op heden nog geen eenduidige gegevens over de effecten van duurzaam beleggen op het welzijn van de mens en het milieu. Daarnaast wordt wel eens gesteld dat duurzaam beleggen tot minder winst zou leiden, maar ook hier zijn vooralsnog geen duidelijk gegevens over.