Duttendael

Woning begrippen omschreven

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Servituut

betekenis & definitie

Servituut is hetzelfde als erfdienstbaarheid: een zakelijk recht dat een ander dan de eigenaar kan hebben op een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een erfdienstbaarheid van voetpad: hier heeft een ander het recht om over de grond van de betreffende onroerende zaak te lopen.