Duttendael

Woning begrippen omschreven

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Renteverlies tijdens de bouw

betekenis & definitie

Renteverlies tijdens de bouw zijn de financieringskosten van termijnbetalingen voor bouw- en grondkosten tijdens de bouw tot het moment van gereedkoming.