Duttendael

Woning begrippen omschreven

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Notaris

betekenis & definitie

Een notaris is een openbaar ambtenaar, door de Kroon benoemd, die bevoegd is om akten van overeenkomsten op te maken, te bewaren en afschriften en uittreksels af te geven. Een akte die door de notaris is opgemaakt heet een authentieke akte.