Duttendael

Woning begrippen omschreven

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Huisvestingswet

betekenis & definitie

De huisvestingswet is een wet waarin beheers- en verdelingsaspecten in de volkshuisvesting worden geregeld: de verdeling van de woonruimte en de samenstelling van de woningvoorraad. De Huisvestingswet geeft stelsels van vergunningen, de registratie en vordering van leegstaande gebouwen en geeft criteria voor de toewijzing van woningen aan woningzoekenden.