Duttendael

Woning begrippen omschreven

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Bankgarantie

betekenis & definitie

Bankgarantie is een schriftelijke verklaring van een bank. De bank verplicht zich hiermee om aan een schuldeiser van zijn cliënt een bepaald bedrag uit te keren als de cliënt de verbintenis waarvoor garantie is afgegeven, niet kan nakomen.