DusDialogisch

Freelance Content Strateeg

Gepubliceerd op 02-11-2015

2015-11-02

Content Strateeg

betekenis & definitie

Een Content Strateeg is een marketeer die uitgaat van de organisatie en de doelgroep. Hij gaat uit van lange termijn en duurzame marketing. Creativiteit, een kritisch blik, verstand van marketing en het vermogen zich in te leven in de doelgroep zijn essentieel voor een Content Strateeg.

Door de vele ontwikkelingen binnen (online) marketing is het vaak lastig door de bomen het bos te zien. Dit geldt voor organisaties, maar ook voor marketeers en marketingbureaus. Maar al te vaak zie je dat een kanaal niet als middel gebruikt wordt, maar als doel.
Bijvoorbeeld: Een blog kan heel doeltreffend zijn, maar dan moet het aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het regelmatig plaatsen van posts, de toegevoegde waarde van de posts (voor de lezer/doelgroep), mogelijkheden deze posts te delen…

Een Content Strateeg is een creatieve en nuchtere denker die zich niet gek laat maken door fancy ontwikkelingen. Hij heeft een helikopterview en heeft de kracht de huidige Marketing Strategie af te pellen. Vaak is een bestaande strategie een bouwwerk van losse elementen.

Een Content Strateeg gaat naar het fundament en analyseert, samen met de organisatie, de volgende factoren:
• Verhaal en identiteit
Welke verhaal vertel ik als organisatie? Wat lever ik? Waarin ben ik onderscheidend? Wat zijn mijn sterke en zwakke punten?
• Doelgroep
Welke doelgroepen (persona) heb ik? Waar heeft mijn doelgroep behoefte aan? Welke kanalen gebruiken zij? Waarom hebben ze ons nodig?
• Vorm, kanalen, timing
In welke vorm ga ik mijn verhaal aan de doelgroep communiceren? Welke kanalen gebruik ik en welke momenten kies ik. Deze drie elementen zijn op vele verschillende manieren samen te voegen en vrijwel altijd wordt voor verschillende, elkaar aanvullende paden gekozen.

Een Content Strateeg is in staat een gehele strategie vorm te geven, maar kan ook met kleine stappen wijzigingen of toevoegingen brengen in de bestaande strategie.