Coherentie betekenis & definitie

Letterlijk 'logisch en samenhangend'. Het Engelse woord 'coherent' betekent ook dat iets goed te volgen is, goed te begrijpen valt. In termen van stress houdt coherentie in dat een stressor begrijpelijk en beheersbaar is en de moeite waard is om aan te pakken.

De salutogenische visie op functioneren en functioneringsproblemen stoelt op het model van Antonovsky (1979): stress wordt pas problematisch wanneer stressoren het gevoel van coherentie van het individu aantasten. Met coherentie bedoelt hij dat een stressor begrijpelijk en beheersbaar is en de moeite waard is om aan te pakken. Met andere woorden, wanneer je weet wat de oorzaak van de stress is en deze oorzaak goed kunt begrijpen, dan hoeft er nog niks aan de hand te zijn. Stress is dan een natuurlijke reactie die je aanzet om in actie te komen. Het wordt pas een probleem wanneer de oorzaak niet te begrijpen valt of wanneer er niets aan de oorzaak van de stress de doen valt.