Dr. O. Dubois

Auteur “De Nieuwe Geneeskunde”, 1930

Gepubliceerd op 15-05-1930

1930-05-15

Aneurismas

betekenis & definitie

Aneurismas zijn gezwellen die gevuld zijn met bloed en klonters, en die langs de bloedvaten liggen op een punt van hun verloop; men noemt soms Aneurisme van het hart de vermeerdering in omvang van dit orgaan met verdunning van zijne wanden.

De aneurismas zijn vaak het gevolg van een ongeluk, zoals slag, val of wonde. Maar vaak ontstaan zij ook op natuurlijke wijze, vooral dezulke die zich ontwikkelen op grote bloedvaten, in de nabijheid van het hart, overdaad van gelijk welken aard, vooral in het drinken en eten, ins de gewone oorzaak er van; men heeft bemerkt dat vooral de grote eters, de slokkers, er bijzonder onderhevig aan zijn.

De aneurismas kenmerken zich eerst door kloppingen in het aangetaste lichaamsdeel; dan, naar gelang hun omvang vermeerdert, drukken zij en verplaatsen de omliggende organen, en veroorzaken alzoo altijd zeer pijnlijke maar ook zeer verschillende verschijnselen volgens den aard van de delen die zij beklemmen. In sommige gevallen zet het aneurismaal zakje zich uit en verdunt hoe langer hoe meer tot een ogenblik komt dat het breekt. Hieruit spruit dan een dodelijke bloeduitstorting.