Dr. O. Dubois

Auteur “De Nieuwe Geneeskunde”, 1930

Gepubliceerd op 15-05-1930

1930-05-15

Abces

betekenis & definitie

Abces zijn de opstapelingen van etter, die zich vormen onder de huid of in de dikte der organen. Men onderscheidt verschillende soorten abcessen.

Warme abcessen – Zij dragen al de tekenen eener over het algemeen geweldige ontsteking; hevige pijn, warmte, zwelling, roodheid der huid, vergroeiingen, koorts, slapeloosheid. De verstopping kan ophouden alvorens het abces volledig gevormd is, en dan eindigt de ziekte vanzelf; maar meestal vermeerdert de kwaal, de huid zet zich meer uit, verdunt en eindigt met te worden doorgestoken, laat dan een soort etter uitlopen, geel van kleur, en dikwijls met bloed gemengd. Van dit ogenblik af houdt de pijn op, de koorts verdwijnt en de genezing voltrekt zich door het sluiten der wanden van het zakje, dat den etter bevatte, en het dichtgaan van de opening. Docht het gebeurt niet altijd zo; het kan gebeuren dat de opening dichtgaat alvorens de wanden van het abces opnieuw gesloten zijn; deze wanden scheiden dan verder etter af; deze etter kan niet naar meer buiten , en het abces begint opnieuw.

De oorzaken dezer abcessen zijn over het algemeen slechts lokaal en hangen niet af van het gestel of van het temperament. De aanwezigheid van vreemde lichamen in de dikte der weefsels, onzuiverheden aan de oppervlakte der huid, slagen of gelijk welke prikkelende oorzaak zijn voldoende om abcessen te verwekken.