Dr. Chris Schriks

Uitgever-drukker, auteur, historicus

Gepubliceerd op 15-11-2016

2016-11-15

Auteurs van de Nederlandse Jeugdbibliotheek

betekenis & definitie

De auteurs van De Nederlandse Jeugdbibliotheek, zeventig in getal, zorgden voor 272 titels. De eerste titel verscheen in 1932, de laatste in 1941. Joop Bekkers maakte een uitgebreide studie van het fonds van Uitgeverij ‘Helmond'. In 2002 organiseerde het Stedelijk Museum te Zutphen een expositie die 5500 bezoekers trok.

Het was geen vetpot, niet voor de uitgever, niet voor de auteur. Een week pennen of een maandje in de avonduren voor een paar tientjes was niet ongewoon. De oplage van alle kwartjesboeken heeft het miljoen overtroffen. De oplage was 3000 tot 5000 exemplaren. De totale opbrengst moet circa 150.000 gulden zijn geweest.

De jongste auteur T. Berjawit, pseudoniem van Berend Jan Withuis (1920-2009), zat nog op school toen hij zijn manuscript inleverde. Hij werd een bekend schaker en schaakjournalist. Johan Wilgo, pseudoniem van Johann W. van der Heijden, was rond de zestig. Guus Betlem (1905-1977) schreef onder eigen naam en onder enkele pseudoniemen. Ook de dichter Bert Voeten (1918-1992) gebruikte verschillende schuilnamen. Hans Pennarts (1903-1976), alias Jan Slonecznic en Alex Tersoest, schreef zesentwintig kwartjesboeken. Nor Heerkens (1906-1991) was auteur van zestien kwartjesboeken. Ook Hans de la Rive Box (1906-1985) was een veelschrijver die zowel jongens- als meisjesboeken schreef.

Johannes Blinxma (1912-1970) werkte onder het pseudoniem Max van Amstel. Ook zijn zwager Hans van den Aardweg was auteur. Karel Janson (1905-1981) en zijn vrouw Ans Hilkema (geb. 1909) schreven elf kwartjesboeken onder verschillende pseudoniemen. André Rutten (1914-2008) schreef twee kwartjesboeken en kocht van zijn honorarium een schrijfmachine die ƒ 10.- kostte. Piet van der Zanden (1907-1983) zorgde voor negen titels, voordat hij als redacteur in dienst trad bij Schriks’ Drukkerij/Uitgeverij te Asten. Alle kwartjesboeken werden geïllustreerd, onder meer door Bob de la Rive Box, Gerrit de Morée, L. de Swart, Tijs van Dorenbosch, Frans Mandos, Ko Koster en Piet Broos.