zenuwstelsel betekenis & definitie

Geheel van zenuwweefsel en zenuwbanen in het lichaam.

Dokters delen het zenuwstelsel in een centraal zenuwstelsel (‘czs’: hersenen en ruggenmerg) en een perifeer zenuwstelsel (‘pzs’: alle door het lichaam verlopende zenuwen) in. Een andere verdeling is die tussen het autonome (vegetatieve) zenuwstelsel en het animale zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel stuurt allerlei dingen aan onafhankelijk van de wil en het bewustzijn (dus automatisch), zoals het regelen van de bloeddruk en de lichaamstemperatuur. Het animale zenuwstelsel voert de bewuste handelingen uit, zoals praten, fietsen, denken, puzzelen, kleren kopen en dansen.

Kijk ook bij zenuw, hersenen.