verlossing betekenis & definitie

Het helpen bij een bevalling door een dokter en/of verloskundige.

Het woord ‘verlossing’ wordt vaak door elkaar gebruikt met ‘bevalling’, ‘baring’ en ‘geboorte’. De verloskunde is het vak binnen de geneeskunde dat zich bezighoudt met het goed laten verlopen van de geboorte. Het moeilijke woord ervoor is ‘obstetrie’.