symptoomverlichting betekenis & definitie

Behandelen van de vervelende verschijnselen van een ziekte maar niet de oorzaak van de ziekte.

Dokters kunnen sommige ziektes jammer genoeg (nog) niet genezen, maar vaak wel wat doen aan de hinder van zo’n ziekte (pijn, beven enz.). De ziekte van Parkinson en multipele sclerose zijn voorbeelden van zulke ziektes. Dokters zorgen ervoor dat mensen met die ziekte nog zo veel mogelijk kunnen blijven doen en dat ze zo weinig mogelijk last ervan hebben.