stoma betekenis & definitie

Een kunstmatige opening in de huid voor de blaas of de darmen wanneer de gewone uitvoergang

niet goed is (uitspraak: STOO-maa).

De chirurg maakt een stoma tijdens een operatie. Een stoma als uitgang van de darm op de buik wordt ook wel een ‘anus praeternaturalis’ genoemd. Een stoma wordt vooral gemaakt als een stuk van de laatste darm vanwege darmkanker is weggehaald. Dat kan tijdelijk of blijvend zijn. De poep wordt dan opgevangen in een zakje. Met zo’n stoma kun je een redelijk normaal leven leiden.