plassen betekenis & definitie

Plas (urine) in je blaas uit je lichaam laten wegstromen.

De urineblaas van een volwassene kan ruim een halve liter plas bevatten. Wanneer de blaas voor iets meer dan de helft is gevuld, krijg je aandrang. Als iemand zijn plas niet (goed) kan ophouden, noemt de dokter dat ‘urine-incontinentie’. Mensen zeggen vaak gewoon kort ‘incontinentie’. Dokters zeggen spreken onder elkaar over ‘mictie’.

Ook urineren, mictie. Kijk ook bij bedplassen, bekkenbodem, blaastraining, dwarslaesie, incontinentie, plaswekker, urine-incontinentie.