parkinsonisme betekenis & definitie

Een verzamelterm voor aandoeningen die op de ziekte van Parkinson lijken (uitspraak: PAR-kin-soo-NIS-me).

Soms geven die aandoeningen dezelfde verschijnselen: beven, stijfheid en trage bewegingen. Maar de oorzaak is niet de ziekte van Parkinson, maar bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen.

Kijk ook bij Parkinson, ziekte van.