nefrotisch syndroom betekenis & definitie

Combinatie van ziekteverschijnselen doordat de nieren het bloed niet meer goed schoonmaken en hierdoor te veel eiwitten in de plas (urine) komen (uitspraak: nee-FROO-ties sin-DROOM).

Mensen verliezen dan hun eetlust, ze krijgen een opgezette buik en buikpijn, voelen zich ziek, worden kortademig door vocht in de longen, krijgen dikke oogleden en enkels (vooral na lopen) en hun plas gaat schuimen. Dit kan bij allerlei nierziektes gebeuren.