klacht betekenis & definitie

1) Iets zeggen of schrijven om aan te geven dat je ontevreden over iets bent; 2) medisch en/of

psychisch (geestelijk) probleem.

1) De eerste betekenis, ‘uiting van ontevredenheid’, slaat in de gezondheidszorg meestal op iets wat wel of niet is gedaan door een dokter, verpleegkundige of iemand anders in een medische instelling, waarna dit verkeerd heeft uitgepakt en de klagende persoon heeft teleurgesteld. Degene die is benadeeld of in elk geval denkt dit te zijn, kan dan een klacht indienen. Ook anderen kunnen dit namens die persoon doen. Wie in de gezondheidszorg werkt, moet verstandig kunnen omgaan met de medische klacht van een patiënt. Er zijn vaste regels voor het in behandeling nemen, onderzoeken en afhandelen van een klacht. Soms komt een ‘tuchtcommissie’ of de rechtbank eraan te pas. Als de klager gelijk heeft en de zorgen van de patiënt over de geboden zorg terecht waren, kan bijvoorbeeld een dokter of verpleegkundige een berisping (standje) krijgen. Als de fout heel erg is, kan de persoon uit het beroep worden gezet. Dan mag die nooit meer patiënten behandelen of verzorgen. Sommige mensen kunnen niet goed met tegenslag in het leven omgaan en klagen snel. Zij krijgen dan niet altijd gelijk van de klachtencommissie.

Samengevat: als mensen ontevreden zijn over de ontvangen zorg1 voor hun medische klacht1 door de zorg2 in Nederland, maken ze zich zorgen over die zorg1+2 en dienen ze soms een klacht2 in. (Nu heb je van twee woorden vier betekenissen in één zin.)

2) De tweede betekenis van ‘klacht’ is een heel andere: dat waarvan iemand last heeft en waarmee die persoon naar de dokter gaat. Iemand heeft bijvoorbeeld maag- en darmklachten, gewrichtsklachten, hartklachten, ademhalingsklachten, keelklachten of (hopelijk niet ‘en’) rugklachten. Wat de dokter vervolgens bij het lichamelijk onderzoek ziet (bijvoorbeeld opgezette klieren, een rode keel, een dikke knie), wordt samen met de klachten ‘de verschijnselen’ of ‘de symptomen’ genoemd.

Kijk ook bij complicatie, zorg.