invasief betekenis & definitie

Binnendringend.

Het woord ‘invasief’ slaat vaak op een instrument dat bij een medisch onderzoek of een behandeling de huid of slijmvliezen doorboort, bijvoorbeeld een naald of katheter. Als de dokter zegt dat je een ‘invasieve ingreep’ krijgt, gaan ze in het ziekenhuis iets in je lichaam doen waarbij vrijwel altijd (een beetje) bloed kan vloeien.