Arnoud van den Eerenbeemt

Medisch terminoloog | ZORGTAAL

Gepubliceerd op 23-02-2017

2017-02-23

intelligentie

betekenis & definitie

Intelligentie is je vermogen om iets gemakkelijk te leren, te begrijpen en te onthouden en de vaardigheid om die kennis te gebruiken bij het oplossen van problemen.

De psycholoog drukt de intelligentie uit in het intelligentiequotiënt (IQ). Zoals je voor taal of rekenen een 5 of een 9 kunt hebben, zo kun je ook het IQ in een getal uitdrukken. Er zijn allerlei intelligentietests om het IQ te meten. Een psycholoog doet daarvoor een paar tests bij de persoon en berekent dan het IQ.

Een IQ van 100 is ‘gemiddeld slim’. Is je IQ hoger dan 100, dan ben je dus bovengemiddeld slim. Is het heel hoog, dan ben je hoogbegaafd. Is het daaronder, dan ben je zwakbegaafd of zwakzinnig.

Kijk ook bij idioot, zwakbegaafd, zwakzinnig.