genderidentiteit betekenis & definitie

Het gevoel dat je hebt over wat je bent: een man, een vrouw of iets ertussenin (uitspraak: dzjender…).

Het Engelse woord ‘gender’ betekent ‘geslacht, sekse’ (man of vrouw, bij dieren mannetje of wijfje). In de vroege jeugd ontdek je als jongen dat je jongen bent en als meisje dat je meisje bent. Als een jong meisje van voetballen en worstelen houdt, hoeft ze daardoor geen probleem met haar genderidentiteit te hebben. Zolang ze zichzelf maar als een meisje ziet. Dat geldt ook andersom, voor een jongen die op ballet zit en graag met poppen speelt.

Heel soms wordt een kind geboren met geslachtsdelen die niet duidelijk mannelijk of vrouwelijk zijn. De dokter noemt zo’n kind een ‘interseksueel kind’ of een ‘hermafrodiet’. Een interseksueel kind hoeft geen probleem te hebben met de genderidentiteit, zolang de ouders of verzorgers het kind duidelijk als jongen of duidelijk als meisje opvoeden. Dan kan het kind zich met dat geslacht vertrouwd maken, zelfs als de chromosomen in de lichaamscellen zeggen dat hij of zij biologisch bij het andere geslacht hoort. Als iemand zich ongelukkig voelt juist een man in plaats van een vrouw te zijn (of omgekeerd), noemt de dokter dit ‘genderdysforie’.

Kijk ook bij hermafrodiet.