feedback betekenis & definitie

Het gevraagd en ongevraagd leveren van commentaar (uitspraak: fiet-BEK).

Als je in het ziekenhuis hebt gelegen, willen de dokters en verpleegkundigen graag horen wat je er goed en slecht vond gaan. Ze vragen je dan om feedback. Vaak krijg je dan een formulier mee naar huis of ze laten je een vragenlijst op de website van het ziekenhuis invullen. Aan de hand van alle kritische opmerkingen die ze binnenkrijgen, proberen ze het systeem te verbeteren.

Feedback kan ook slaan op systemen die zichzelf bijstellen. Een thermostaat regelt bijvoorbeeld de temperatuur van de centrale verwarming door de temperatuur van de omgeving door te geven aan de verwarmingsinstallatie. Zulke regelsystemen zitten ook in je lichaam. Ook dat heet ‘feedback’.

Ook terugkoppeling.