epidemie betekenis & definitie

Besmettelijke ziekte die zich snel verspreidt in een landstreek of bevolkingsgroep, waardoor veel mensen tegelijkertijd ziek worden (uitspraak: ee-pie-dee-MIE).

Voorbeelden van epidemieën zijn malaria, dengue, cholera, tyfus en polio, allemaal in derdewereldlanden. Wanneer zo’n ziekte langere tijd in zo’n land heerst, heet dat een ‘endemie’. Griep is een ziekte die elk jaar wereldwijd om zich heen grijpt. Dat heet dan een ‘pandemie’.

Vroeger gebruikten dokters het woord ‘epidemie’ alleen voor besmettelijke ziektes, maar nu ook wel voor niet-besmettelijke ziektes, zoals astma, overgewicht samen met diabetes en ziekteverschijnselen als pijn in je arm door te veel computeren (muisarm, RSI). Ze verzuchten dan bijvoorbeeld: ‘Het comazuipen op Nederlandse jongerencampings vormt een echte epidemie …’.

Kijk ook bij endemie, pandemie.