doppleronderzoek betekenis & definitie

Onderzoek met geluidsgolven waardoor de dokter de richting en snelheid van het stromende bloed kan zien (uitspraak: DOP-lur…).

De dokter gebruikt dit onderzoek vooral om te zoeken naar afwijkingen aan de bloedvaten, zoals vernauwingen in slagaderen en kapotte kleppen in aderen in de benen. Dopplergeluid kun je niet horen. De dokter plaatst op de huid boven een bloedvat (bijvoorbeeld in je been) een staafje dat verbonden is aan meetapparatuur. Dit staafje (de sonde) zendt geluidssignalen uit. Dat onhoorbare geluid wordt teruggekaatst door bewegende bloedcellen in de bloedstroom en wordt door het staafje opgevangen.

Het meetapparaat kan dan uitrekenen in welke richting en hoe snel de bloedstroom gaat. Het onderzoek doet geen pijn en duurt een kwartiertje. Dokters hebben vaak een dopplerapparaatje in de zak van hun witte jas om gemakkelijk tijdens het spreekuur te gebruiken. Vinden ze hiermee iets geks in de bloedvaten, dan sturen ze de persoon voor uitgebreider onderzoek naar een vaatlaboratorium. Daar doen ze een duplexonderzoek. Dat is een combinatie van echografie en doppleronderzoek.

Ook dopplerultrageluidonderzoek.