diagnose betekenis & definitie

De ziekte die de dokter bij iemand vaststelt (uitspraak: DIE-jag-NOO-zu).

In het begin van een ziekte zijn de verschijnselen vaak nog niet duidelijk. De dokter geeft dan een voorlopige diagnose. Het staat nog niet vast door welke ziekte de verschijnselen komen. Soms passen ook heel andere ziektes bij de verschijnselen. Zo kan koorts bij veel ziektes voorkomen. Er moet vaak meer onderzoek gebeuren zodat de dokter zeker weet bij welke ziekte de koorts precies hoort. Door de onderzoeken blijven er steeds minder mogelijke ziektes over die bij de verschijnselen horen. Pas wanneer na alle onderzoeken nog maar één ziekte overblijft, zegt de dokter dat er een uiteindelijke, definitieve diagnose is. Dan kiest hij of zij een behandeling die daarbij hoort.

Kijk ook bij anamnese, medische voorgeschiedenis, niet pluis.