delier betekenis & definitie

Plotselinge ernstige verwardheid, meestal na een ziekte of operatie en samen met koorts (uitspraak: du-LIER, dee-LIER).

Als je een delier hebt, gedraag je je anders dan normaal. Mensen met een delier zijn in de war. Ze hebben gedachten die niet kloppen (wanen) en praten vaak over verschillende onderwerpen door elkaar (zo praten noem je ‘ijlen’), waardoor anderen hen niet begrijpen. In een waan zie je, hoor je of ruik je dingen die er niet zijn (hallucinaties), waardoor je in paniek kunt raken. Hoe erg iemand in de war is, verschilt per moment.

De verwardheid is vaak tijdelijk en wordt minder wanneer de lichamelijke situatie verbetert. Een delier komt vooral voor bij oude mensen en meestal door een lichamelijke aandoening, zoals een longontsteking, een ontregelde diabetes, een schildklierziekte, maar soms ook door medicijnen, drugs of te veel alcohol.

Kijk ook bij ijlen.