anxiolytica betekenis & definitie

Groep van medicijnen tegen angststoornissen. (uitspraak: ang-ksie-oo-LIE-tie-kaa)

Bij een angststoornis duurt angst zo lang duurt of is die zo erg, dat iemand daar veel last van heeft in het dagelijkse leven. De dokter kan er medicijnen tegen geven. Die medicijnen nemen nooit de oorzaak van de angst weg. Daarom worden ze meestal gebruikt samen met psychotherapie, gesprekken met een hulpverlener om te kijken waar de angst vandaan komt en om die weg te nemen.

De anxiolytica die in Nederland het meest worden gebruikt, zijn benzodiazepinen. Andere medicijnen bij angststoornissen zijn antidepressiva, die iemand met een depressieve stoornis minder somber kunnen maken, en bètablokkers, die de hartslag verlagen en ervoor zorgen dat je vingers minder trillen. Mensen die ergens voor moeten optreden en bang zijn de zenuwen te krijgen, gebruiken ze wel eens. Daardoor worden ze dan rustiger.