ademstilstand betekenis & definitie

Het tijdelijk stoppen van de ademhaling.

Bij veel mensen stopt de ademhaling zo nu en dan even tijdens de slaap. Op zich is daar niets mis mee, als het maar niet te vaak voorkomt en niet te lang duurt. Dit gebeurt vaak bij snurken en vooral dikke mensen hebben last ervan. Ademstilstanden tijdens de slaap kunnen wél voor problemen zorgen als ze lang of vaak voorkomen. Duurt de stilstand langer dan tien seconden, dan noemt de dokter dit ‘apneu’ (Grieks voor ‘niet-lucht’). Komt dit tijdens de slaap vaker dan tienmaal per uur voor, dan heet dit ‘obstructieveslaapapneusyndroom’ (OSAS).

Een ademstilstand kan ook beginnen met een hartstilstand, waarbij het hart ermee stopt, meestal door een hartinfarct. Als het hart ophoudt met pompen, stopt de ademhaling ook vrij snel daarna. Zo’n 18.000 mensen in Nederland krijgen plotseling jaarlijks een ‘hart-ademstilstand’. Die combinatie is vaak dodelijk. Heel soms kan iemands leven op tijd worden gered door defibrillatie, hartmassage en/of mond-op-mondbeademing.

Ook apneu. Kijk ook bij hartstilstand, hartinfarct, kortademigheid, reanimatie.