Verifieerbaar betekenis & definitie

De mate waarin de uitkomst van onderzoek controleerbaar is.