Dit is onderzoek!

Ben Baarda (2014)

Gepubliceerd op 21-04-2017

Kwalitatief onderzoek

betekenis & definitie

Onderzoek waarbij problemen in en van situaties, gebeurtenissen en personen beschreven en geïnterpreteerd worden met behulp van gegevens van kwalitatieve aard, zoals belevingen, ervaringen, betekenisverleningen die verzameld zijn via open interviews en/of participerende observatie en/of gebruik van bestaande documenten.