Dienst Terugkeer en Vertrek

Begrippenlijst Dienst Terugkeer en Vertrek

Gepubliceerd op 10-01-2017

Rechtmatig verblijf

betekenis & definitie

Het rechtmatig verblijf is het verblijf van een vreemdeling in Nederland op grond van artikel 8 Vreemdelingenwet 2000. Met de invoering van de verbeterde asielprocedure per juli 2010 wordt aan artikel 8 Vw 2000 een extra grond voor rechtmatig verblijf toegevoegd, waarmee ook de definitie van dit begrip wordt verbreed; de uitbreiding betreft het rechtmatig verblijf dat asielzoekers krijgen gedurende de RVT, nadat ze zich bij de Centrale Aanmeldunit hebben gemeld met de wens om een asielverzoek in te dienen. De asielzoeker krijgt een W-document om het rechtmatig verblijf (en zijn identiteit) aan te tonen.