Dick de Waard

Rijksuniversiteit Groningen Accountancy Director

Gepubliceerd op 05-03-2016

2016-03-05

Niet-financiële informatie

betekenis & definitie

Niet-financiële informatie verschaft inzicht in de prestaties van ondernemingen, zoals de impact van de onderneming op het milieu, de mens en de samenleving. In toenemende mate vragen belanghebbenden om deze informatie, naast de financiële informatie die bedrijven van oudsher rapporteren in hun jaarrekening.

Ondernemingen zijn onderdeel van het maatschappelijk voortbrengingsproces. Dat betekent dat ondernemingen een wezenlijke impact hebben op de maatschappij en de mensen die daarin leven. Deze impact wordt van oudsher uitgedrukt in geld en ondernemingen zijn dan ook verplicht om jaarlijks een jaarrekening te publiceren. De maatschappij kent veel organisaties en mensen die belanghebbende kunnen zijn bij een onderneming. Deze belanghebbenden (stakeholders) vragen in toenemende mate om meer informatie over de impact van de onderneming. John Elkington heeft eind vorige eeuw het raamwerk 'people, planet, profit' uitgewerkt. In dit raamwerk worden de drie belangrijkste perspectieven beschreven waarin de impact van ondernemingen kan worden ingedeeld. De mens (people) betreft de medewerkers van de onderneming (human capital) en de overige belanghebbenden (social capital). Het milieu (planet) wordt beïnvloed afhankelijk van de aard van de activiteiten van de onderneming. De financiële component (profit) betreft de economische bijdrage van een onderneming aan de maatschappij. Door niet-financiële informatie (people en planet) in haar jaarverslaggeving op te nemen, kan een onderneming meer inzicht geven in haar maatschappelijk rendement. Het feit dat een onderneming financieel profijtelijk is, wil nog niet zeggen dat het totale maatschappelijk rendement van de onderneming positief is. Ondernemingen kunnen veel winst genereren terwijl zij sociale en milieu-aspecten negeren.
Een belangrijk aandachtspunt is, dat niet-financiële informatie soms moeilijk meetbaar is (hoe meet je ethisch handelen?). Ondernemingen hebben vaak nog geen uitgebalanceerde registraties ontwikkeld en ook de criteria voor relevante informatie zijn nog volop in ontwikkeling.