Dick de Waard

Rijksuniversiteit Groningen Accountancy Director

Gepubliceerd op 02-03-2016

2016-03-02

Integrated Reporting

betekenis & definitie

Jaarverslaggeving van ondernemingen gaat tegenwoordig over meer dan alleen de financiële uitkomsten van de onderneming. Waar in eerste instantie voor ieder thema een apart jaarverslag werd geschreven, wordt tegenwoordig in toenemende mate de informatie gebundeld in één jaarverslag: een geïntegreerd jaarverslag.

De bundeling van informatie in één jaarverslag wordt internationaal ‘Integrated Reporting’ genoemd. Onderzoek naar jaarverslaggeving leert dat dit geen eenduidig begrip blijkt te zijn. Integrated Reporting – zoals toegepast door ondernemingen – heeft meerdere verschijningsvormen. Hierna worden de drie belangrijkste vormen nader toegelicht.

In 2011 werd door de International Integrated Reporting Council (IIRC) een raamwerk gepubliceerd waarin Integrated Reporting wordt omschreven als een verslaggevingsproces dat leidt tot inzicht in de totale waardecreatie van een onderneming uitgedrukt in geld. Dit houdt in, dat de impact op het gebied van people, planet en profit wordt gemonetariseerd. De waarde die op basis daarvan wordt berekend, wordt ‘shared value’ genoemd.

Een veel voorkomende vorm van Integrated Reporting is de samenvoeging van het duurzaamheidsverslag met het verslag van de raad van bestuur en de jaarrekening in één document. Het totale jaarverslag van de onderneming bestaat dan als het ware uit drie hoofdstukken, waarbij in het verslag van de raad van bestuur een algemeen inzicht wordt gegeven in de ontwikkelingen en stand van zaken, in de jaarrekening wordt ingegaan op de financiële uitkomsten en in het duurzaamheidshoofdstuk op de maatschappelijke impact van de onderneming.

Een andere vorm is het verwerken van de relevante (duurzaamheids)thema’s in het reguliere jaarverslag van de onderneming als onderdeel van het verslag van de raad van bestuur dat bij de jaarrekening wordt gevoegd.

In de laatste twee vormen van verslaggeving wordt de maatschappelijke impact niet of in mindere mate in geldswaarden uitgedrukt.