Dick de Waard

Rijksuniversiteit Groningen Accountancy Director

Gepubliceerd op 06-03-2016

2016-03-06

De accountant en het niveau van zekerheid

betekenis & definitie

Het belangrijkste doel van de werkzaamheden die de accountant verricht als hij een opdracht heeft gekregen om informatie te verifiëren, is het toevoegen van zekerheid aan deze informatie. De informatie wordt er betrouwbaarder door. De hoeveelheid zekerheid die de accountant geeft, verschilt per soort opdracht.

Wat van de accountant kan worden gevraagd, is een opdracht om bij informatie (1) een redelijke mate van zekerheid te geven, of (2) een beperkte mate van zekerheid. Als het gaat om historische financiële informatie, kan een controle-opdracht worden verstrekt. Daarbij geeft de accountant met een redelijke mate van zekerheid aan dat de gecontroleerde informatie een getrouw beeld geeft. Daarnaast kan een beoordelingsopdracht worden verstrekt en dan geeft de accountant met een beperkte mate van zekerheid aan dat de beoordeelde informatie een getrouw beeld geeft.

De jaarrekening van ondernemingen moet over het algemeen worden gecontroleerd (op basis van wettelijke vereisten), dus doet de accountant met een redelijke mate van zekerheid een uitspraak over de getrouwheid van deze informatie. Voor de overige opdrachten bepaalt de onderneming die de accountant inschakelt of de accountant een controle- of een beoordelingsopdracht moet uitvoeren. De onderneming bepaalt dan dus vooraf – met uitzondering van jaarrekeningcontroles – het gewenste niveau van de zekerheid. Ook bij assurance opdrachten (controle of beoordeling van andere informatie) is sprake van de keuze tussen een redelijke mate of beperkte mate van zekerheid.

De accountant moet in zijn verklaring/assurance rapport aangeven hoeveel zekerheid hij verstrekt. Daarnaast wordt dit verschil ook zichtbaar in de bewoordingen van zijn oordeel. Bij een redelijke mate van zekerheid verklaart de accountant dat de door hem gecontroleerde informatie juist is (‘positive assurance’). Bij een beperkte mate van zekerheid verklaart de accountant dat hij in de door hem beoordeelde informatie geen fouten heeft ontdekt (‘negative assurance’).