Representativiteit betekenis & definitie

Representativiteit - het oordeel over de kans van optreden van een fenomeen is afhankelijk van wat als daarvoor typerend wordt opgevat: wat representatief is voor deze situatie.

Gepubliceerd op 07-09-2017