Congruent betekenis & definitie

Congruent - letterlijk ‘in overeenstemming met’. In de psychologie wordt deze term gebruikt om aan te geven dat het uiterlijk (waarneembaar) gedrag overeenstemt met de innerlijke motieven, houdingen en gedachten.

Gepubliceerd op 07-09-2017