Categoriaal betekenis & definitie

Categoriaal - er bestaan afgebakende gebieden; een cliënt past óf in een categorie, óf past er niet in.

Laatst bijgewerkt 07-09-2017