Beschermende factoren betekenis & definitie

Beschermende factoren - factoren die een buffer vormen tegen stress en problemen, waardoor deze worden verlicht. Dit kunnen zowel persoonlijke factoren betreffen als omgevingsfactoren.

Laatst bijgewerkt 07-09-2017