Waalsch of Wallonsch betekenis & definitie

Waalsch of Wallonsch - o., taal van de Fransch sprekende Belgen; „Waalsche kerk”: Fransche kerk in Nederland, afkomstig van de Protestantsche Walen, die zich in de 16e eeuw in Nederland vestigden.